Bestyrelsen

Vi kan altid bruge flere i vores bestyrelse. Lige nu er vi officielt 4 personer og til vores næste general forsamling siger vi farvel til en og goddag til en ny. Skal du også være med i vores bestyrelse så meld dig endelig så du kan få indflydelse på vores klubs fremtid. Vi søger medlemmer til vores bestyrelse, der er klar på at være aktive og synlige i klubben og klar på at hjælpe os på vej til en mere attraktiv klub for vores nyværende og kommende medlemmer.


Fodboldafdelingen har de seneste år været i en større udvikling, hvor der er kommet 4 hold ekstra på holdplanen. Og med flere aktiviteter på kalender har vi brug for flere hænder til at holde styr på det hele.


Bestyrelsen står bl.a. for:
- At planlægge arrangementer og aktiviteter. Her kan fx. nævnes Weisleder Cup, Store Kampdag, fodboldafslutning,

   fyrværkerisalg ved brugsen m.m.
- At holde møder relevante personer og firmaer
- Afdelingens økonomi
- Løbende kontakt til trænerne, spillere og forældre
- Hvad der ellers opstår af spændende udfordringer inden i klubben
- Udvikling af både hold og trænere


Vi holder bestyrelsesmøde ca. 1 gange om måneden afhængig af om der er aktuelle ting der skal planlægges eller evalueres. Derudover snakker vi løbende sammen for at følge op på forskellige opgaver.


I vores bestyrelse sidder altid en formand, en sportslig ansvarlig, en kasserer, en markedsførings ansvarlig, en materialemand, en kampfordeler, en sponsor ansvarlig og en sekretær. Den samme person kan dg godt dække flere poster da nogle poster er større end andre.


Lyder ovenstående som noget for dig, så er du meget velkommen til at kontakte vores formand Brian Christensen på tlf.: 28 59 02 58 eller mail: bdvc1987@gmail.com.


Hvem er Sørby Fodbold?

Sørby Fodbold er beliggende lidt syd for Slagelse i Sørbymagle, en by på omkring 1.100 indbyggere. Vi er en del af Sørbymagle Idrætsforening med over 1.300 medlemmer bl.a. fordelt mellem eSport, gymnastik, hockey og fodbold. I Sørby Fodbold er vi lidt omkring 100 medlemmer hvilket gør os til den 6 største fodboldklub i Slagelse kommune. De sidste 3 år har vi haft en god vækst af hold og medlemmer med bl.a. et pigehold, dame- og herresenior og motionshold. Ligesom vi er i stor vækst på medlemssiden vækster vi også meget i aktiviteter. Med stort indendørsstævne, udlandsture, Store Kampdage, Superligakampe, fyrværkerisalg, en del af Vestsjællands største kræmmermarked og meget mere.