Fodbolden starter op igen

Af Simon Vittrup Olsen den 11. maj 2020

Opdateret den 16. maj 2020


Så er vi igen klar til have fodboldtræning i Sørby, dog under nye retningslinjer.

Torsdag den 7. maj åbnede statsministeren igen op for breddefodbolden i Danmark. Efterfølgende er DBU kommet med en protokol om de retningslinjer breddefodbolden; herunder Sørby Fodbold, skal over holde. Det er vigtigt at i læsere disse grundigt og overholder dem.


Nye retningslinjer gældende i Sørby Fodbold fra den 16. maj 2020

Onsdag den 13. maj kom kulturministeren og DBU med nye opdateret retningslinjer for bredde fodbolden.


Guidelines for afvikling af aktiviteter

Før træning

 • Sundhedsmyndighedernes anbefalinger følges.
 • Spillere og frivillige i en risikogruppe skal være ekstra opmærksomme ift. genstart af træning. Det anbefales af Sørby Fodbold at, man venter med at starte.
 • Alle møder omklædt til tiden (ikke før) og går direkte til deres træningsgruppe.
 • Hvis børn afleveres af deres forældre, skal dette ske uden for anlægget, da der ikke må være tilskuere på anlægget. Anlægget er hallens græsplæner og kunstgræsbanen.
 • Kun træneren har adgang til boldrum og skal alene tage bolde og kegler ud.
 • Der vælges et sæt bolde og kegler, som kun bruges af den enkelte gruppe under træningen.
 • Bruges der overtræksveste skal spilleren bruge den samme overtræksvest under hele træningen, og må ikke bytte med andre. De må ikke samles i en bunke efter en øvelse, hvis de skal bruges igen før de er blevet vasket. Overtræksvestene skal vaskes efter hver træning.
 • Der må trænes i grupper af maksimum 10 personer inklusive træner/voksen.
 • Drikkedunke skal medbringes fyldte hjemmefra og må ikke deles med andre.
 • Alle spillere og trænere vasker hænder inden de kommer til træning.
 • Det er tilladt at medbringe sin egen håndsprit og håndcreme, dog må man ikke dele eller dele ud.


Under træning

 • Der skal altid være én træner eller voksen til stede pr. gruppe.
 • Under træning er det kun den ansvarlige, der må flytte kegler og mål.
 • Det anbefales, at hovedstød begrænses mest muligt.
 • Det anbefales, at boldkontakt med hænderne begrænses mest muligt med undtagelse af målmanden, der skal bruge EGNE handsker, som skal være vasket af før træning.
 • Det anbefales, at træningen tilrettelægges, så man kun har sporadisk kropskontakt.
 • Der må ikke skiftes ud i grupper under træning.
 • De enkelte grupper skal holdes separate og må ikke blande sig med hinanden under træning eller samlinger.


Efter træning

 • Alle forlader træningen lige efter den er slut. Anlægget skal forlades alene, ikke i grupper. Trænerne skal være særlig opmærksomme ved skiftet mellem træningshold.
 • Træneren vasker alle rekvisitter og vandhaner af med vand og sæbe.
 • Hvis en spiller eller en leder får symptomer på sygdom og får konstateret COVID-19, skal klubben og trænere orienteres om dette. Klubben kan kontaktes på ovenstående kontaktinfo


Ved sygdom

 • Personer med symptomer på COVID-19 må ikke møde til træning. Personer må først møde til træning igen 48 timer efter symptomerne er ophørt. Personer hvis familie har symptomer eller er smittede, skal følge sundhedsstyrelsens anbefalinger for ”nære kontakter”


Retningslinjer til antal træningsgrupper og spillere pr. bane:

Alle træningssessioner skal iagttage forsamlingsforbuddet. Der må ikke være flere end [pr. 7. maj] 10 personer forsamlet i forbindelse med aktiviteten. Hvis man udnytter større arealer, hvor flere end 10 kan træne i forskellige grupper på det samlede areal samtidigt, må grupperne ikke samles, ej heller selv om de kan opretholde mere end 2 meters afstand.


 • 11-mands bane = 10 personer (spillere og trænere) 105x68 m
 • 8-mands bane = 10 personer (spillere og trænere) 68x52,5 m
 • 5-mands bane = 10 personer (spillere og trænere) 40x30 m


Der må ikke opholde sig personer i rummet mellem banerne eller andre steder rundt om banerne. Der må derfor ikke være tilskuere på anlægget, da anlægget så kan opfattes som et stort område med for mange mennesker forsamlet. Anlægget er hallens græsplæner og kunstgræsbanen.


Hele protokollen fra DBU kan læses her: https://www.dbu.dk/media/16564/protokol-for-dansk-fodbold-13-05-2020-vers-4.pdf

Sørby Fodbold

Kirkerupvej 16, 4200 Slagelse