Opdateret corona retningslinjer

Af Simon Vittrup Olsen den 31. oktober 2020

Opdateret den 31. oktober 2020


Corona-pandemien er stadig en del af vores hverdag og dermed også en de af vores alles fodboldtræning. Efter at der endnu en gang er kommet nye retningslinjer fra myndighederne har vi nu igen opdateret vores retningslinjer i Sørby Fodbold. Det er vigtigt at alle overholder disse retningslinjer, kun hvis vi alle hjælper hinanden kan vi afvikle alle vores træninger og kampe efter de gældende retningslinjer.

 

Ved sygdom

 • Personer med symptomer på COVID-19 må ikke møde til kamp eller træning. Personer må først møde til træning eller kamp igen 48 timer efter symptomerne er ophørt.
 • Personer, som kan defineres som ’nær kontakt’ til en smittet person, skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger for ”nære kontakter”. De kan findes her.
 • Ifølge Sundhedsstyrelsen er man ’nær kontakt’ hvis:
 • Man bor sammen med en person, som er smittet.
 • Man har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) med en smittet person.
 • Man har haft ubeskyttet og direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra en smittet person (fx et brugt lommetørklæde).
 • Man har haft tæt ansigt-til-ansigt kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter med en smittet person (fx ved en samtale med personen).
 • Man er sundhedspersonale eller andre, som har deltaget i pleje/behandling af en smittet person og ikke har benyttet de anbefalede værnemidler.
 • Hvis man er ’nær kontakt’ til en smittet person, kan man ikke vide, om man er smittet, og derfor skal man opføre sig som om, man er smittet, indtil man har fået et negativt testresultat.
 • Personer som bliver testet positive for COVID-19 eller som er ”nær kontakt” skal så hurtigt som muligt orientere ens træner samt klubben. Klubben kan kontaktes på ovenstående mail. Det gælder også familiemedlemmer, venner, tilskuere og andre som måtte havde været på fodboldanlægget.

 

Afvikling af træning

Dine opgaver som spiller

Før træning

 • Spillere og frivillige i en risikogruppe skal være ekstra opmærksomme ift. deltagelse i aktiviteter i fodboldklubben.
 • Grundet et mindre forsamlingsforbud på Damesenior, Herreveteraner og Motionshold. Er det nødvendigt på disse hold at man tilmelder sig til sin træner inden man kommer til træning.
 • Alle vasker hænder/spritter hænder af, inden træning/kamp starter.
 • Spillere der medbringer egne målmandshandsker skal sikre at de medbragte målmandshandsker er vasket inden hver træning.
 • Hvis børn afleveres af deres forældre til træning, anbefaler vi, at forældrene kører hjem og kommer og henter barnet igen, når træningen er færdig.
 • I denne vintersæson som vi nu går ind i, har vi ligesom alle de andre vintre kun mulighed for at bruge kunstgræsbanen ved Sørbyhallen udendørs. Men nu hvor flere hold træner samtidigt og nogle af de hold skal deles op i flere grupper, har vi set os nødsaget til at opdele kunstgræsbanen i forskellige zoner. Du kan under Træningstider og baneoversigt se fordelingen af kunstgræsbanen.
 • Samtidig med at vi har opdelt kunstgræsbanen i zoner, har vi også valgt at de opdelte zoner har forskellige indgange. De tre zoner nærmest hallen skal bruge indgang 1 nærmest hallen. De 3 zoner længst væk fra hallen skal bruge indgang 2, hvor i går ind på de almindelige fodboldbaner med græs ved Siffen og går tværs over banen til den indgang til kunstgræsbanen der er længst væk fra hallen. Du kan se en tegning af zonerne og indgangene under Træningstider og baneoversigt.
 • Der er krav om mundbind på alle offentligt tilgængelige steder indendørs. Mundbind skal bæres så længe man går rundt eller står op. Det må tages af, når man sidder ned. Udøvende (spillere, trænere, dommere og officials) skal ikke bære mundbind under aktiviteten, men kun før og efter. Kravet om mundbind gælder heller ikke for børn fra 11 år og nedefter samt i omklædningsrum. Alle fra 12 år og ældre skal medbringe et mundbind, da det fx. skal bæres til og fra toiletterne.

 

Under træning

 • Drikkedunke må ikke deles med andre.
 • Det anbefales at der ikke er tilskuere til træningerne, men hvis der skulle skal disse være sidde nærved holdets træningsbane uden for kunstgræsbanen og fodboldbanderne indendørs.

 

Efter træning

 • Alle forlader fodboldanlægget efter træningen/kampen er slut. Fodboldanlægget i Sørbymagle er hallens græsbaner, kunstgræsbanen og Sørbyhallens halvgulv med dertil hørende tilskuerrækker.
 • Der er krav om mundbind på alle offentligt tilgængelige steder indendørs. Mundbind skal bæres så længe man går rundt eller står op. Det må tages af, når man sidder ned. Udøvende (spillere, trænere, dommere og officials) skal ikke bære mundbind under aktiviteten, men kun før og efter. Kravet om mundbind gælder heller ikke for børn fra 11 år og nedefter samt i omklædningsrum. Alle fra 12 år og ældre skal medbringe et mundbind, da det fx. skal bæres til og fra toiletterne.

 

Din træners opgaver

Før træning

 • Spillere og frivillige i en risikogruppe skal være ekstra opmærksomme ift. deltagelse i aktiviteter i fodboldklubben.
 • Alle vasker hænder/spritter hænder af, inden træning/kamp starter.
 • Kun træneren har adgang til boldrum og skal alene tage bolde og kegler ud til træning og kamp.
 • Der vælges et sæt bolde og kegler, som kun bruges af det enkelte hold under træningen.


Under træning

 • Den samme træner må gerne have ansvaret for flere grupper på samme tid, men må kun være en fysisk del af en gruppe.
 • Vær altid opmærksom på at overholde det gældende forsamlingsforbud under træningen. Ifølge kulturministeriets retningslinjer skal hver person have minimum 4 m2 under træning og der som minimum skal være afmærkede 2 mester mellem hver gruppe. Bemærk at der gælder forskellige regler om forsamlingsforbud for vores hold. For U11 drenge, U13 piger, U16 drenge og Herresenior gælder et formsamlingsforbud på 50 personer, da alle spillerne på dette hold er 21 år eller yngre. For Damesenior, Herre veteraner og Motionsholdet gælder et forsamlingsforbud på 10 personer, da der på disse hold er spillere der er 22 år eller ældre.
 • Drikkedunke må ikke deles med andre.
 • Det anbefales, at hovedstød begrænses mest muligt under træning.
 • Det anbefales, at boldkontakt med hænderne begrænses mest muligt under træning med undtagelse af målmanden, der skal bruge EGNE handsker, som skal være vasket af før træning.
 • Det anbefales, at træningen tilrettelægges, så man kun har sporadisk kropskontakt.
 • Bruges der overtræksveste må der maksimalt være en person der bruger den enkle vest pr. træning.
 • Grundet forsamlingsforbuddet må der ikke skiftes ud mellem grupper under træning, og grupper skal holdes separate, da der ellers er risiko for at forsamlingsforbuddet dermed overtrædes.

 

Efter træning

 • Ved indendørstræning, tømmes hallen for mennesker i de indlagte pauser mellem holdene. I pausen tørres det øverste af banden af, hvor der typisk er berøring, med en klud med sæbevand eller sprit. Det samme gælder målstolperne og overliggeren.
 • Træneren vasker alle rekvisitter af med vand og sæbe efter brug, hvis de skal bruges indenfor 48 timer.
 • Bruges der overtræksveste, skal disse altid vaskes efter brug.
 • Træneren laver en liste med deltagerne til træningen som opbevares til brug af smitteopsporing.

 

Afvikling af kampe og stævner

Udendørs

 • Kun spillere, trænere, holdledere samt bestyrelsesmedlemmer er tilladt indenfor hegnet ved kunstgræsbanen ved Sørbyhallen og ved Vemmelevhallen når der spilles kampe der.
 • Der må ikke indtræde nye hold indenfor hegnet ved kunstgræsbanen, før alle har forladt området.
 • Hilsepligten før og efter kampen er afskaffet under Covid-19.
 • Ved kampe og stævner er der en dispensation fra forsamlingsforbuddet. Her må i alt 500 personer være forsamlet, hvis nedenstående regler følges nøje. Der må dog stadig maksimalt være 50 aktive deltagere (trænere, spillere og dommere) hvis det er spillere på 21 år eller yngre og 10 personer hvis det er spillere på 22 år eller ældre.
 • Man skal som tilskuere altid hold minimum 1 meters afstand til personer man ikke bor i husstand med.
 • Man skal som tilskuere altid hold 2 meters afstand til banen.
 • Man skal som tilskuere sidde ned det samme sted under hele arrangementet. Det er kun tilladt at stå op når man kommer eller går, går til og fra toilettet eller skal hente forplejning.
 • Hvis dispensationen fra forsamlingsforbuddet benyttes, er det vigtigt, at der stadig ikke er mere end det nævnte antal forsamlingsforbuddet aktive deltagere (inkl. trænere, dommere og ledere).

 

Indendørs

 • 50 deltagere pr. stævne (inkl. trænere, dommere og ledere) hvis spillerne er 21 år eller yngre.
 • 10 deltagere pr. stævne (inkl. trænere, dommere og ledere) hvis spillerne er 22 år eller ældre.
 • Man må maksimalt have det antal spillere der må være på banen, 3 udskiftere og en træner med til stævner.
 • Grundet den begrænset plads i de fleste haller er det kun tilladt at have en tilskuer med pr. spiller.
 • Til stævner glæder alle hold om hjemmefra.
 • Holdene skal først møde ind i hallen 15 min. før puljestart og på den baggrund gøre sig hurtigt klar til kampstart.
 • Spillere, der ikke spiller, er at betragte som tilskuere og skal derfor i alt sin væsentlighed sidde ned.
 • Mellem hver pulje er der 30 min. pause, så der ikke forsamles for mange personer i hallen. Så snart puljen er færdigspillet, skal holdene forlade hallen.
 • Hallen tømmes for mennesker i de indlagte pauser mellem puljerne. I pausen tørres det øverste af banden af, hvor der typisk er berøring, med en klud med sæbevand eller sprit. Det samme gælder målstolperne og overliggeren.
 • Alle hold medbringer overtræksveste til eget hold.

 

Afvikling af sociale aktiviteter

 • Frem til foreløbigt den 2. januar 2021 skal alle sociale aktiviteter og overnatninger i forbindelse med idrætsaktiviteter aflyses.

 

Hele protokollen fra DBU kan læses her: https://www.dbusjaelland.dk/media/17989/protokol-for-dansk-fodbold-vers-13-29-10-20.pdf


Sørby Fodbold

Kirkerupvej 16, 4200 Slagelse

soerbyfodbold@gmail.com

28 59 02 58