Træningstider og baneoversigt

Grundet den nyværende Corona-pandemi er det ikke tilladt med tilskuere, hverken til træning eller kamp.


Spørgsmål vedr. baner, kampe, træningstider og haller kan rettes til bestyrelsen. Aflyste træninger og kampe skal meddeles halinspektøren og bestyrelsen.


Pas på vores baner!

Tag hensyn til den aktuelle tilstand af græsbanerne. Flyt træningen væk fra målfelterne. Flyt rundt på målene og spil f.eks. på tværs af banerne.